Foto SGB10042 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland