Foto SGB039 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland