Foto SGA6640 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland