Foto SGA468 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland