Foto SGA21221 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland