Foto SGA14344 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland