Foto SGA11425 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland