Foto SGA11420 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland