Foto SGA11402 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland