Foto SGA11348 från Ånge fotodatabas

Kulturarv från Västernorrland