Βράβευση Αχιλλέα Γιάλλουρου από το Τμήμα Γεωργίας των ΗΠΑ

Βράβευση Αχιλλέα Γιάλλουρου από το Τμήμα Γεωργίας των ΗΠΑ.

Βράβευση Αχιλλέα Γιάλλουρου από το Τμήμα Γεωργίας των ΗΠΑ
Βράβευση Αχιλλέα Γιάλλουρου από το τμήμα Γεωργίας των ΗΠΑ
Certificate of Appreciation from Key Club International to Achilleas Yiallouros
Βράβευση Αχιλλέα Γιάλλουρου από τη Πολιτεία Columbia για τη συμβολή του σε επιστημονική έρ…