You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Wprowadzenie do elektrochemii

Podstawowe właściwości roztworów elektrolitów. Aktywność jonów, średnia aktywność elektrolitu. Zależność średniego współczynnika aktywności elektrolitumocnego od siły jonowej roztworu. Przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów . Przewodność, przewodność elektrolityczna i molowa. Pomiar oporu elektrycznego, wyznaczenie przewodnościi przewodności elektrolitycznej. Ocena zdolności elektrolitu do przenoszenia ładunkuna podstawie przewodności elektrolitycznej i molowej. Wpływ stężenia roztworów elektrolitów na przewodnośćelektrolityczną i przewodność molową. Zastosowanie pomiarów przewodności do wyznaczeniastałej równowagi dysocjacji jonowej w roztworachsłabych elektrolitów. Prawo rozcieńczeń Ostwalda . Miareczkowanie konduktometryczne. Półogniwa, ogniwa. Równowaga elektrochemiczna w półogniwach. Rodzaje półogniw. Równowaga elektrochemiczna w ogniwach,schematy ogniw według konwencji IUPAC,siła elektromotoryczna. Pomiar SEM. Reakcje w ogniwach podczas rozładowania. Zależność SEM ogniwa od aktywności reagentówuczestniczących w reakcji ogniwa (równanie Nernsta).Entalpia swobodna, entalpia i entropia reakcji w ogniwie. Równanie Nernsta dla półogniw. Znak i wartość potencjału półogniwa. Półogniwa I rodzaju, odwracalne względem kationów. Półogniwa gazowe. Półogniwa oksydacyjno – redukcyjne. Półogniwa II rodzaju. Przewidywanie kierunku reakcji, zmiana potencjałupółogniw i napięcia ogniwa podczas rozładowania. Ogniwa stężeniow. Ogniwa stężeniowe bez przenoszenia jonów. Ogniwa stężeniowe z przenoszeniem jonów. Potencjały membranowe. Równowaga Donnana. Półogniwa jonoselektywne. Wyznaczanie wielkości fizykochemicznychna podstawie pomiaru SEM . Wyznaczanie pH. Wyznaczanie aktywności form zredukowanychi utlenionych w ogniwie w stanie równowagi. Miareczkowanie potencjometryczne. Elektroliza. Nadpotencjał, napięcie rozkładu, potencjał wydzielania. Szybkość przeniesienia ładunku przez granicęfaz elektroda/elektrolit. Transport masy w procesach elektrodowych. Prawa Faradaya. Migracja jonów w polu elektrycznym. Wyznaczanie liczb przenoszenia. Ogniwa elektrochemiczne jako źródło energii elektrycznej.


Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Extended information