Schauspieler Onoe Kikugorō II als Shizunome Okiku, Nakamura Tsuruzō I als Kitahachi und Bandō Hikosaburō IV als Yajirobei