You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Akten van vestiging, ten overstaan van schout en gezworenen van Pijnacker, van losrenten van 62 gulden 10 stuivers per jaar op een huis met zeventien morgen land, op vijf morgen en drie morgen land en op een morgen land gelegen te Pijnacker door Maerten Cornelisz. Cock ten behoeve van Maria Pietersdr., weduwe van Willem Ariensz. >> Duplicaat, 1606