Tekoindustri. Algots sömnadsavdelning, Borås

Tekoindustri. Algots sömnadsavdelning, Borås