Magyarország vármegyéinek hölgyei hímezték a 64 címert a cserkészek és leventék zászlajára

A gödöllői zászlószentelés a kormányzó, a főhercegek, a kormány tagjainak jelenlétében történik meg

From the article collection of the Metropolitan Ervin Szabó Library's Budapest Collection. Collected with altering intensity between 1906 and 1980, the material is mostly about the local history of Budapest.