Személyzeti és pénztári kimutatása a pesti Josephinum nevü Beteg- és Halotti-Egyletnek az 1851dik évre =

Personalstand und Kassa-Ausweis des Josephinum Kranken- und Leichenvereins für das Jahr 1851