A helvét-hitvallásu pesti egyház MDCCCLX-ik évi jövedelmeinek és kiadásainak kimutatása, és a fizető és nemfizető egyháztagoknak továbbá a templom tornya fölépitésére s végre az épitkezési adósságok törlesztésére adakozóknak vagy aláiróknak névjegyzéke