A' Jászok, és Kúnok részire 1751-ben ki adatott KirályiR regulatio, vagy Rendszabások a' köznép kedvéért

A jászok, és kunok részére 1751-ben kiadatott királyi regulació, vagy Rendszabások a köznép kedvéért

Magyarra fordítattak 1820-ik Esztendőben

Magyarra fordítattak 1820. esztendőben

A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.

Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfogla…