Eredeti magyar játékszín

II. Kötet

Kún László

A' lelkes magyar leány

Lehetetlen minden Nemzetét, és ennek Cultúráját szerető Magyarnak, Títeket, a' hazafiságnak szent érzelmétől buzgó, lelkes Hazafiak, nem dicsőíttetni, nem áldani, - Títeket, kik a' nagy hiánosságot boszszonkodva látván, és méllyen érezvén, esztendőnként egy jeles somma pénznek fizetésére kötelezétek magatokat, mellynek segítségével kebeletekben egy nemzeti Magyar Játékszínt állítottatok-fel, és eg…