A magyar gazdák Székesfehérváron 1879. évi junius 3-5. napján tartott II. Országos Értekezletén tárgyalt második kérdés: "Mimódon kellene Magyarországban a földmivelés előmozditására hivatott közegeket szervezni ..."

A magyar gazdák Székesfehérváron 1879. évi június 3-5. napján tartott II. Országos Értekezletén tárgyalt második kérdés: "Mi módon kellene Magyarországban a földmüvelés előmozdítására hivatott közegeket szervezni ..."

A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.

Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfogla…