A világhirü önálló magyar bank tüzetes terve, (telekkönyvezett alapon) vagyis: A földhitel legczélszerűbb morgósítása

A világhírű önálló magyar bank tüzetes terve, (telekkönyvezett alapon) vagyis: A földhitel legczélszerűbb morgósítása

A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.

Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfogla…