A tiszta szivűek bóldogsága, mellyet ... Béllyei Er'sébet aszszonynak, ... németújfalusi Simonffy Sámuel úr övegyének utólsó tisztessége megadásakor december XX-dik napjánn MDCCCXXVI. esztendőbenn halotti tanításbann előadott Budai É'saiás ..