Tételek az összes jog- és állam-tudományokból, melyeket a M. K. Tudományos Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett 1872. évi junius hó 14-én, déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Vucsetits Illés ..