Tételek a jog és államtudományokból, melyeket a pesti Magyar Kir. Tudom. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudóri rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyása mellett nyilvános vitatkozás alá bocsát Murínyi Endre ...

1872-ik évi március hó 18-án déli 12 órakor