Secura quies, az az bátor nyugodalom mellyet ... méltósághos Fölsö Surányi baro Sigray Janos ... magyar kamara edgyik érdemes tanácsa ... boldogh nyugodalomra való sietésének alkalmatossághával az thali ... templomában 1736dik esztendöben esett Szent Iván havának 26dik napján élő nyelvel megh magyarázot ... tisztelendö Békásy Ferencz ..