You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Medaile na příjezd nového velkovévody do Florencie

Av: poprsí zprava, v brnění, toze a s vavřínovým věncem, opis FRANCISCVS.III.D.G.LOTH.BAR.ET M.ETR.D.REX.HIER.
(František III., z Boží milosti vévoda lotrinský z Bar, velkovévoda toskánský, jeruzalémský král).
Rv: před triumfální branou, kterou vjel do města, podává klečící alegorie Florencie novému vládci olivovou ratolest na znamení míru, který od něj očekává. František Štěpán je zobrazen v toze…