Mathias Jonsson Bog kungör att han lagligen sålt s [...]

Mathias Jonsson Bog kungör att han lagligen sålt sin gård Målajord i Eka socken (Uppvidinge härad) till Esbjörn Nilsson för 40 mark svenska penningar. Han avyttrar oåterkalleligen gården från sig och sina arvingar till Esbjörn och hans arvingar med full äganderätt.