Nils Jonsson på kungens vägnar och Jon Upplänning [...]

Nils Jonsson på kungens vägnar och Jon Upplänning på lagmannens (i Östergötland) vägnar tilldömer (prästen) herr Peter i (V.) Ed 10 mark penningar att betalas av Bengt Fadersson, som enligt sitt öppna brev är skyldig honom denna summa, inom sex veckor efter att han hört detta dombrev, vid vite av 40 mark för kungsdomen och 6 mark för lagmansdomen