Påven Urban V erinrar ärkebiskopen i Messina och h [...]

Påven Urban V erinrar ärkebiskopen i Messina och hans suffraganer att Clemens V genom sin av konciliet (i Vienne år 1311) godkända förordning Quia contingit sörjt för en god förvaltning av pilgrimshärbärgen, spetälskehus, fattighus och hospital och att dessa har sina lagliga föreståndare, men att erfarenheten visar att likväl ofta försummelser begåtts och begås i detta värv. För att hindra de förs…