Uppteckning att kung Magnus för borgarna i Västerå [...]

Uppteckning att kung Magnus för borgarna i Västerås har utfärdat en stadga om bysättning i närvaro av herr Nils Tureson, herr Magnus Gisleson, herr Gustav Arvidsson och herr Narve Ingevaldsson. Allt gods som bysätts (d.v.s. tages i förvar för skuld) i staden skall stå i bysättning under 14 dagar. Sedan skall det bjudas upp på tre rådstugudagar på det sätt som gäller för annan pant.