Påven Alexander (IV) till ärkebiskopen i Uppsala m [...]

Påven Alexander (IV) till ärkebiskopen i Uppsala med befallning att uppmana sina suffraganer att i enlighet med biskop Vilhelms av Sabina stadgande tillse att 5 kanonikat inrättas vid varje domkyrka och att, om suffraganerna misslyckas med sin uppgift, själv ordna att så sker.