Riddaren Nils Turesson, drots i Sverige, meddelar [...]

Riddaren Nils Turesson, drots i Sverige, meddelar borgmästarna och rådet i Reval att menigheten i Nyland och även i Österland flera gånger klagat för honom över att man där i staden hade herr Bengt Algotssons, den förutvarande hertigens, folk. När personer från landsdelarna ifråga kommer dit för att göra sina nödvändiga inköp drar dessa hertigens tjänare dem inför Revalrådet, därför att de på hans…