Vemund på Bolmsö, kanik i Linköping och Växjö, utf [...]

Vemund på Bolmsö, kanik i Linköping och Växjö, utfärdar skuldförbindelse på tillsammans 1 033 mark penningar till biskop Peter i Linköping och pantsätter all sin egendom.