(Penitentiarians) regens Antonius, biskop i Luni, [...]

(Penitentiarians) regens Antonius, biskop i Luni, beviljar Olof Hermansson och Nils Vibesson, lekmän från Uppsala stift, absolution för att ha dödat prästen Olof, varpå de blivit exkommunicerade.