Philippus, biskop i Albano, beviljar lekmannen Mag [...]

Philippus, biskop i Albano, beviljar lekmannen Magnus Nilsson och Alissa Henriksdotter (Horn) från Åbo stift dispens att ingå äktenskap trots att de är släkt i fjärde led.