(Penitentiarians) regens Johannes, biskop i Savona [...]

(Penitentiarians) regens Johannes, biskop i Savona, beviljar tillsammans med datarian lekmannen Jeppe Pedersson och Metta, Olof Tavasts dotter, från Åbo stift, absolution och dispens. Jeppe och Metta gifte sig och fullbordade äktenskapet trots att de visste att de är släkt i fjärde led, varför de blev exkommunicerade. De får fortsätta vara gifta, och deras avkomma ska betraktas som legitim.