Ärkebiskop Karl i Lund förordnar att de kaniker so [...]

Ärkebiskop Karl i Lund förordnar att de kaniker som residerar i Lund skall till utdelning bland dem som vid gudstjänsten infinner sig i kyrkans kor erhålla alla ärkebiskopens inkomster av absolution för sådana personer som blivit exkommunicerade för mord, inom hela hans stift, med undantag av Bornholm, ärkebiskopens husfolk, varhelst de vistas, och tjänare på godsen under det kapell han stiftat i …