You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kung Magnus förordnar med anledning av den gamla t [...]

Kung Magnus förordnar med anledning av den gamla tvisten om fjärdeskinns-skatten mellan biskop Bengt i Åbo och Tavastlands inbyggare, att denna skatt skall sättas i sekvester hos två på ömse sidor utsedda personer, intilldess ärkebiskop Olof med tillkallade lagkunniga män rannsakat och avdömt tvistefrågan, samt befaller invånarna i Hauho socken att till biskopen i Åbo fortfarande erlägga 3 skinn, …