Strange Jönsson, myntare i Lund, giver till kapitl [...]

Strange Jönsson, myntare i Lund, giver till kapitlet i Lund i själagåva för sig och sin hustru Cecilia sin gård inom S:t Botulphi församling i Lund med föreskrift om medels utdelande vid hans och hans hustrus årsbegängelse.