Påven Honorius (III) till ärkebiskop (Anders) i Lu [...]

Påven Honorius (III) till ärkebiskop (Anders) i Lund angående bristen på lämpliga medarbetare i kyrkan; påven ger ärkebiskopen rätt att till kyrkliga tjänster dispensera personer, som är födda utom äktenskapet, försåvitt de inte är avlade i en skändlig förbindelse och är sedliga och litterata. Det skall ske om bristen på klerker i hans stift så kräver, med det förbehållet att han upphör med dessa …