Karl Jonsson, Dan Jonsson, Peter Olafson, Byarvidu [...]

Karl Jonsson, Dan Jonsson, Peter Olafson, Byarvidus kallad Olafstorpe och Karl Magnusson kallad Leræ giver sin bror och släkting Magnus Jonsson rätt att till hospitalet i Eskilstuna för sin själs frälsning skänka sina gods, 1½ attung på 1/8 när, i Myklaby (nu Nyckelby i Kälvestens socken, Östergötland).