Hertig Erik av Sverige kungör och intygar att han [...]

Hertig Erik av Sverige kungör och intygar att han är skyldig borgarna i Visby Johannes wise, Gerlacus de Lapide, Johannes Kruse och Anselm från broncheym 350 mark lödigt silver, gotländsk vikt, vilka nämnda borgare lånat honom i Köln och vilka han härmed lovar att återbetala till dem, någon av dem eller någon annan, som innehar föreliggande brev, i Stockholm på närmast följande aposteln Jakobs dag…