Johan Ängel testamenterar till förmån för sin, sin [...]

Johan Ängel testamenterar till förmån för sin, sina föräldrars, sina bröders och sin systers själar sin del i gården Tälje till kyrkan i Uppsala. Vittnen var utfärdarens bror broder Israel och dennes följeslagare broder Albert, lektorn i Strängnäs broder skieldolphus och dennes följeslagare broder Johannes samt broder Asmund och broder Erik från samma konvent, utfärdarens präst Bengt, Johannes Bjö…