You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

De svenska hertigarna Erik och Valdemar till invån [...]

De svenska hertigarna Erik och Valdemar till invånarna i Tiundaland med befallning om hjälp med livsmedel; eftersom deras vistelse på Stockholms slott drar ut på tiden, och de börjat lida brist på förnödenheter, ålägger de adressaterna att inom åtta dagar efter brevets mottagande tillsända dem 1 ko eller annat likvärdigt djur, 6 pund fläsk och 3 pund smör per ´rustningsdistrikt,´ 1 skäppa malt, 1 …