Kung Birger av Sverige till ärkebiskop Nils i Upps [...]

Kung Birger av Sverige till ärkebiskop Nils i Uppsala med förmedlande av sin appell till påvestolen (av 13090311, DS 1612) rörande biskoparna B(rynolf)s i Skara och K(arl)s i Linköping tilltänkta bannlysning av honom; kungen meddelar även att han skickat sin kaplan Anders för att delge nämnda biskopar detta appellationsbrev, och ber nu adressaten att efter moget övervägande ge honom råd om vad som…