Ärkebiskop Johannes i Uppsala och hans suffraganer [...]

Ärkebiskop Johannes i Uppsala och hans suffraganer till kardinalerna vid kyrkomötet i Konstanz med rekommendation för Vadstena klosters sändebud till mötet och begäran att de hos den blivande påven ville understödja framställningen angående stadfästande av Birgittas Constituciones och bsikoparna Nils'i Linköping och Brynolfs (Algotssons) i Skara samt skänningenunnan Ingrids kanonisation.