Underhäradshövdingen i Oppunda hd, Lars Nilsson, u [...]

Underhäradshövdingen i Oppunda hd, Lars Nilsson, utfärdar fastebrev rörande ett jordaskifte, vari Ärmunder i Väla i Skyllinge sn till Algot i Ättersta i Österåkers sn avträder jord i nämnda Ättersta i utbyte mot jord i Fimpta i Skyllinge sn.