Påven Innocentius II befaller kungen (i Sverige) a [...]

Påven Innocentius II befaller kungen (i Sverige) att ödmjukt lyda ärkebiskop A(dalbero) i Hamburg såsom sin metropolitan, och att biskoparna i hans land åter skall visa lydnad för denne, eftersom han har klagat hos Innocentius själv över, att dessa djärves neka honom tillbörlig lydnad.