Knut Simonsson, underhh i Tjust, utfärdar intyg om [...]

Knut Simonsson, underhh i Tjust, utfärdar intyg om att en viss Guse, som anklagats för mord på Katarina, dotter till Sven i Ullavi och gift med Dan i Baggetorp, blivit frikänd av de båda sistnämnda.